Rebild Kommune

Rebild Kommune ønsker at benytte mulighederne i frikommuneforsøget ”Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpenge-området” til at skabe frihed til ud fra en individuel socialfaglig vurdering at tage stilling til, hvilke helbredsoplysninger, der er relevant at indhente og hvornår, fremfor at indhente pr. automatik.

 

Målgruppe: Alle sygemeldte sygedagpengemodtagere, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger.

 

Kommunerne har frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ 285, samt at indhente journaloplysninger fra behandlende instans samt statusattester i stedet for LÆ 285 i de tilfælde, hvor det giver mening.

 

Jobcenteret screener alle sygemeldte, umiddelbart efter anmeldelsen af fraværet. Denne screening, vil kunne danne grundlaget for en socialfaglig vurdering af:

 • Om der skal indhentes en LÆ 285?
 • Om det kunne være hensigtsmæssig, at der i stedet indhentes anden form for lægelig vurdering?
 • Hvornår det er relevant, at indhente en lægelig vurdering og hvorfra?

 

Differentiering i indhentning af LÆ 285 i forhold til følgende målgrupper:

 • Ukomplicerede sygeforløb, med åbenlys og snarlig raskmelding
 • Sager hvor relevant information vil kunne hentes hos andre end den praktiserende læge
 • Stand By-sager og alvorligt syge, som ikke umiddelbart står for at vende tilbage til arbejdet.

 

I følgende sager indhentes LÆ 285 stadig:

 • Hvis der er tvivl om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand.
 • Hvis borger har en arbejdsgiver og ikke er i primær behandling på sygehuset.
 • Hvis der er flere konkurrerende lidelser.

 

I følgende sager indhentes LÆ 285 ikke:

 • Hvis borger er indlagt på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger.
 • Hvis borgers primære behandling foregår på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger.
 • Hvis borger ikke har en arbejdsgiver. I stedet indhentes status – LÆ 125 eller specifik helbredsattest – LÆ 135 alt efter om borger har været ved lægen.

 

Senest i uge 9 skal indhentes lægelig dokumentation i sagen.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Rebild Kommune, kan du kontakte fagkonsulent i sygedagpengeafdelingen, Louise Bruun Nielsen, lbni@rebild.dkebild