Vesthimmerland Kommune

I forbindelse med givet fritagelse fra at indhente LÆ 285 inden afholdelse af første opfølgning, såfremt der er rekvireret andet lægeligt, der kan træde i stedet for.

 

Formålet med forsøget er at sikre en bedre belysning af sagen og samtidig undgå dobbelt rekvirering af attester.

 

Vurdering af mulighed for fritagelse LÆ 285

På baggrund af oplysningsskemaet og ydelseskontorets telefoniske kontakt til borger, skal det vurderes, hvorfra det er mest hensigtsmæssig at rekvirere lægelige oplysninger fra.

 

Der indhentes stadig som udgangspunkt LÆ 285 i alle sager, hvor borger forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger.

 

I følgende sager kan der dog vurderes, at der ikke indhentes Læ 285:

  • komplicerede sygeforløb med åbenlys og snarlig raskmelding.
  • Hvis borger er indlagt på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger og eventuelt LÆ 125 Statusattest.
  • Hvis borgers primære behandling foregår på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger og eventuelt LÆ 125.
  • Hvis borger er ledig indhentes der i stedet LÆ 125
  • Alvorligt syge (herunder standby-ordningen), som ikke umiddelbart står for at vende tilbage til arbejde

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Vesthimmerland Kommune, kan du kontakte afdelingsleder i sygedagpengeafdelingen, Lejla Pagaard, lepa@vesthimmerland.dk