Tovholder

Rebild Kommune er tovholder for differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Er der generelle spørgsmål til forsøget, så kan tovholder kontaktes:

Louise Bruun Nielsen, fagkonsulent, Jobcenter Rebild

E-mail: lbni@rebild.dk

Telefon: 99 88 88 39

 

Er spørgsmålene af mere specifik karakter i forhold til konkret kommune, kontakt da venligst den kommune du ønsker at vide mere om. Se menuen til venstre.