Færre opfølgninger i forbindelse med førtidspensionister i job med løntilskud

Forsøget fritager Vesthimmerlands Kommune fra kravet om opfølgning første gang efter 6 måneder og igen efter 12 måneder i job med løntilskud for førtidspensionister.

Forsøget betyder, at opfølgningen ikke skal ske hver 12. mdr. men i stedet for hver gang der er gået 2½ år.

I dag tages telefonisk kontakt, hvor der tilbydes en personlig samtale, men ofte er det opfølgning per telefon. Der følges op på om løntilskuddet passer til den løn og arbejdstid som borgeren har.

 

Baggrund for forsøget

Forsøget er en regelforenkling, så der gælder samme frist for opfølgning som for borgere visiteret til fleksjob.

 

Målgruppe

Borgere der modtaget førtidspension.

 

Fordele ved forsøget

Forsøget ensarter opfølgningen, så den matcher opfølgningen på fleksjob – hver 2½ år. Den regelforenkling sparer personalemæssige ressourcer.

 

Kontakt

Forsøget gennemføres kun i Vesthimmerlands Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte Laila Jensen, laj@vesthimmerland.dk, telefon 99 66 75 34 / 21 16 58 71.