Fleksibelt kontaktforløb for integrationsmodtagere

Forsøget indfører et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb med udgangspunkt i borgerens egen situation med særlig fokus på ansvar for eget liv ved at bruge ressourcerne på de samtaler, der giver mest mening ud fra en faglig vurdering.

Følgende kan under forsøget gælde som en lovpligtig opfølgning:

 • Møde med mentor, virksomhedskonsulent eller tilbudssted.
 • Gruppesamtaler.
 • Telefonisk- eller digitalkontakt.

På den måde vil den normale opfølgningssamtale ikke altid foretages hver 3. måned, da samtalen eksempelvis kan ændres for at afvente lægelig behandling, lægelige oplysninger eller en igangværende virksomhedspraktik hvor en virksomhedskonsulent foretager opfølgning i sagen.

Der skal i alle tilfælde laves notat i sagen, så det fremgår, at sagsbehandleren har forholdt sig til ovenstående og foretaget en socialfagligvurdering i sagen. Ovenstående fritager ikke for kontakt til borgeren.

 

Baggrund for forsøget

Kontaktforløbets nuværende struktur opleves som unødigt bundet af formalia der skal overholdes i stedet for en socialfaglig vurdering af hvornår samtalerne vil have størst effekt for borgeren. Der opleves eksempelvis unødige samtaler med sygemeldte borgere, hvor der er aftalt fast raskmeldingsdato, borgere der er i behandling via psykiatrien/sygehus for alvorlige diagnoser som bipolar affektiv sindslidelse, skizofreni, operation for diskusprolaps med mere.

 

Målgruppe

Borgere omfattet af integrationsloven og modtager integrationsydelse.

 

Fordele ved forsøget

På kort sigt forventes forsøget at:

 • Reducere ressourcerne der bruges på samtaler i kontaktforløbet, hvor der ikke kan iværksættes indsats og hvor kontakten til jobcentret ikke fremmer beskæftigelsen.
 • Samtaler afholdes når det er fagligt relevant og giver mening i det samlede sagsforløb.
 • Borgeren får den indsats der er behov for og bliver inddraget i sit forløb på en mere meningsfuld måde.

På mellemlang sigt:

 • En indsats som giver mening motiverer borgere og medarbejdere og giver dermed et bedre samarbejde mellem de to parter, om at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Ressourcerne bruges på de borgere, der har udfordringer med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil betyde, at der bliver flere ressourcer på at støtte og afklare denne gruppe.
 • Jobcentrene bliver bedre samarbejdspartnere for virksomhederne.

På lang sigt:

 • At ressourcerne bruges på de borgere der aktuelt kan deltage i beskæftigelsesrettet indsats. Det vil give mulighed for prioritering af ressourcerne og dermed mulighed for at ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt.
 • Nedbringe varigheden for borgerne på offentlig forsørgelse og antallet af tilbagefald til offentlig forsørgelse.

 

Kontakt

Forsøget gennemføres kun i Vesthimmerlands Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte Laila Jensen, laj@vesthimmerland.dk, telefon 99 66 75 34 / 21 16 58 71.