Fleksible rammer for løntilskud og jobrotation

Med forsøget fritages Frederikshavn, Jammerbugt, Læsø og Aalborg kommuner fra kravet om forudgående ledighed inden igangsættelse af løntilskud i offentlige virksomheder samt ansættelse som jobrotationsvikar i private og offentlige virksomheder. Formålet er, at understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledighedsforløbet med henblik på hurtigst muligt at komme i varig beskæftigelse.

Borgere skal normalt have 26 ugers sammenlagt ledighed for forsikrede ledige og 26 ugers sammenhængende ledighed for de øvrige målgrupper, inden de kan påbegynde et job med løntilskud medmindre borger:

 • Ikke har en almen eller erhvervsrettet eller uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
 • Er over 50 år eller
 • Er enlig forsøger.

Med forsøget ophæves kravet om forudgående ledighed inden bevilling af offentlige job med løntilskud ophæves for;

 • Ledige dimittender.
 • Ledige med forældet uddannelse, som gerne vil tilbage til sig faglige område eller afprøve et nyt område.
 • Ledige med skånehensyn, der bevirker, at de vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.
 • Ledige dagpengemodtagere, som har en forudgående periode på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb.
 • Ledige som er i risikogruppen for langtidsledig, vurderet på baggrund af svarene i forberedelsesskemaet på Jobnet.

Kommunerne kan således afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Hensigten er, at understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledigheds forløbet.

 

Baggrund for forsøget

Det opleves, at kravet om forudgående ledighed i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det tilbud, der hurtigst muligt vil bringe den ledige i varig beskæftigelse.

Det opleves, at en række lovgivningsmæssige begrænsninger hindrer, at jobcentret kan bevilge de former for virksomhedsrettet aktivering, der vurderes bedst at kunne bringe den enkelte ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse.

 

Målgruppe

Ved etablering af et løntilskudsjob er forsøget er gældende for følgende målgrupper:

 • Dagpengemodtagere.
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Sygemeldte.
 • Selvforsørgende.
 • Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Ved etablering af et jobrotationsvikariat er forsøget er gældende for følgende målgrupper:

 • Dagpengemodtagere.
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Fordele ved forsøget

Det forventes, at de mere fleksible rammer for bevilling af offentlige løntilskud og jobrotation, vil betyde at der bevilges flere forløb og at disse forløb fører til, at flere vil komme i varig beskæftigelse.

Det forventes endvidere, at mere fleksible rammer for bevilling af virksomhedsrettet tilbud vil kunne forebygge langtidsledighed.

Kommuner der deltager i forsøget