Fleksible rammer for uddannelse

Lovgivningsmæssige begrænsninger hindrer i visse tilfælde, at jobcentrene kan bevilge de former for uddannelse, der vurderes bedst at kunne bringe den enkelte ledige dagpengemodtager hurtigst muligt i varig beskæftigelse.

Det drejer sig om begrænsningen på maks. 6 ugers vejledning og opkvalificering inden for de første 26 ugers sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse samt for dagpengemodtagere over 30 år. Herudover drejer det sig om den manglende mulighed for at bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år.

Disse regler står i vejen for jobcentrenes muligheder for at understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet. Endvidere står reglerne i vejen for, at borgere med en forældet uddannelse eller en uddannelse som de ikke kan benytte i praksis grundet skånehensyn kan få bevilliget tilbud, som vurderes at bringe dem hurtigst muligt i varig beskæftigelse.

Derfor ophæves begrænsningen for ufaglærte ledige med forældet uddannelse samt ledige med skånehensyn, der bevirker, at de vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

 

Baggrund for forsøget

Det opleves, at begrænsningen på maksimalt 6 ugers opkvalificering inden for de første 26 ugers sammenlagt ledighed i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det tilbud, der hurtigst muligt vil bringe den ledige i varig beskæftigelse.

Disse regler vurderes at stå i vejen for jobcentrenes muligheder for at understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.

 

Målgruppe

Ved bevilling af vejledning og opkvalificeringsforløb, som har en varighed på mere end 6 uger inden for de første 26 ugers ledighed og/eller studie- erhvervskompetencegivende uddannelse er det en betingelse at den ledige er dagpengemodtager og

  1. ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller
  2. vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til.

 

Fordele ved forsøget

De mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse forventes at medføre, at der bliver bevilliget flere forløb, som det ikke tidligere har været muligt at bevilge, og at disse forløb vil føre til, at flere kommer i varig beskæftigelse.

De mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse forventes desuden at hjælpe med forebyggelse af langtidsledighed, da ufaglærte har større risiko for at blive langtidsledige end de fleste øvrige grupper forsikrede ledige.

Kommuner der deltager i forsøget