Aalborg Kommune

I Aalborg deltager vi i forsøget ved at flytte første fællessamtale med a-kassen fra 4. til 8. uge.

Udgangspunktet for deltagelse i forsøget er dels en forventning om bedre kvalitet i samtalerne og dels en reduktion i antallet af samtalerne, da flere vil være gået i arbejde inden fællessamtalerne skal afholdes.

I forhold til at opnå mere kvalitet handler det om at opnå større udbytte af samtalen for den ledige, forstået på den måde at CV-samtalen har været afholdt i a-kassen, og dermed er første udkast til borgerens Min Plan beskrevet. Det betyder at Jobcentret kan tage afsæt i den aftalte plan, hvorfor samtalerne bedre kan koordineres.

 

Foreløbige resultater

Jobcentrets foreløbige tilbagemeldinger fra både egne medarbejdere, a-kasserne og ledige indikerer, at denne del er blevet indfriet. Der er opnået:

  • Højere grad af fælles forberedelse til samtalerne.
  • Bedre samtaler og planer for den enkelte ledige.
  • Medarbejderne fra A-kasserne og Jobcentret er mere afstemte omkring borgerens vej til job, og indsatser undervejs.
  • Bedre kendskab til hinandens opgave og muligheder

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Aalborg Kommune, kan du kontakte Lone Lollesgaard, lolo@vesthimmerland.dk