Frederikshavn/Læsø Kommune

Jobcenter Frederikshavn/Læsø deltager i forsøget, hvis du er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtager eller modtager af ressourceforløbsydelse.

 

Jobcenter Frederikshavn/Læsø deltager i forsøget i sit fulde omfang i forhold til samtalens form, samtalernes indhold og samtalernes kadence for de udvalgte målgrupper.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Frederikshavn/Læsø Kommune, kan du kontakte enten Heidi Juel Frederiksen, hejk@frederikshavn.dk, eller Mette Krog Dalsgaard, mean@frederikshavn.dk