Jammerbugt Kommune

Jammerbugt kommune har valgt at afgrænse forsøget "Formkrav ved lovpligtige samtaler" til at omfatte forsikrede ledige, unge på uddannelseshjælp og sygedagpengemodtagere.

 

Formålet er at etablere en individuel tilrettet indsats i forhold til samtalernes indhold, form og kadence med udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer og et fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

 

I frikommuneforsøget er der mulighed for at fravige kravet om, at en nulstillende samtale skal afholdes med personligt fremmøde. Dvs. at eksempelvis en telefonsamtale, workshop, opfølgning via mentor eller virksomhedskonsulent, intern psykolog mv. også kan være nulstillende. Det afgørende for valg af kontaktform skal være borgerens situation og hvorledes kontaktformen giver mening for borgeren og progressionen i sagen.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Jammerbugt Kommune, kan du kontakte:

Forsikrede ledige: faglig koordinator Kirsten Hassing, kha@jammerbugt.dk

Sygedagpenge: faglig koordinator Dorte Andersen, dra@jammerbugt.dk

Unge: leder af Ungeenheden Line Jakobsen, ljk@jammerbugt.dk