Mariagerfjord Kommune

Forsøgsindhold:

  1. Jobcenter Mariagerfjord vil med dette forsøg ændre kontaktforløbet, så ledige akademikere selv kan tilrettelægge deres kontaktforløb med Jobcentret i de første seks måneder af ledighedsperioden – altså samtale nr. 2, 3 og 4. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Formålet er, at lade den ledige opleve større fleksibilitet i kontaktforløbet, og forhåbentlig et kortere ledighedsforløb. Perioden er 1.1.2018 – 30.6.2020.
  2. Jobcenter Mariagerfjord vil med dette forsøg ændre kontaktforløbet, så udvalgte ledige selv kan tilrettelægge deres kontaktforløb med Jobcentret i de første seks måneder af ledighedsperioden – altså samtale nr. 2, 3 og 4. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Formålet er, at lade den ledige opleve større fleksibilitet i kontaktforløbet, og forhåbentlig et kortere ledighedsforløb. Perioden er 1.1.2018 – 30.6.2020.
  3. Jobcenter Mariagerfjord vil med dette forsøg sikre, at forsikrede ledige med deltidsbeskæftigelse på mindst 20 timer om ugen kan afvikle deres samtaler med jobcentret telefonisk. Formålet er, at nedbringe antallet af aflyste samtaler, og den ledige hermed vil kunne få sparring og kontaktsamtaler uden at det går ud over deres deltidsbeskæftigelse. Perioden er 1.9.2017 – 30.6.2020.
  4. Jobcenter Mariagerfjord vil med dette forsøg sikre, at flere forsikrede ledige bliver faglærte via et uddannelsesløft. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Samtaler med fokus på uddannelsesplanlægning ønskes at kunne afholdes som en nulstillende samtale. Målgruppen er udvalgte forsikrede ledige, omfattet af reglerne for uddannelsesløft. Formålet er at øge antallet af forløb under reglerne for uddannelsesløft. Perioden er 1.9.2017 – 30.6.2020.
  5. Jobcenter Mariagerfjord ønsker med dette forsøg at skabe et bedre samtaleflow for de forsikrede ledige, der står overfor at skulle have den 3. fællessamtale med A-kassen (efter 16 måneders ledighed). Vi ønsker derfor at den 3. fællessamtale kan registreres som nulstillende når der er sammenfald mellem datoerne for fællessamtalen og den almindelige kontaktsamtale. Herved vil, så ledige ikke oplever at blive kaldt ind til to samtaler indenfor kort tid. (den ekstra samtale vil tilbydes efter den lediges behov). Formålet er at skabe en bedre trivsel for medarbejderne, og skabe bedre mening for den ledige. Perioden er 1.9.2017 – 30.6.2020.
  6. Jobcenter Mariagerfjord ønsker med dette forsøg, at skabe et tilpasset indhold i jobsamtalerne for forsikrede ledige, der er over 50 år. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Samtaler, hvis indhold ikke nødvendigvis opfylder alle punkter i de lovfastsatte kontaktsamtaler, ønskes at kunne afholdes som en nulstillende samtale. Formålet er et kortere ledighedsforløb for målgruppen. Perioden er 1.9.2017 – 30.6.2020.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Mariagerfjord Kommune, kan du kontakte Thomas Egeberg Christensen, thchr@mariagerfjord.dk