Fritagelse for at opdatere indsatsplanens tilbud hver 6. måned

Forsøget fritager Vesthimmerlands Kommune fra kravet om at fastlægge indsatsplanens tilbud for mindst 6 måneder ad gangen for borgere i ressourceforløb.

Forsøget betyder at,

  • Indsatsplanens tilbud ikke skal fastsættes præcist for 6 måneder, hvis der afventes status/evaluering fra nuværende/igangværende tilbud og/eller det set ud fra borgers behov ikke vurderes at være nødvendigt med ændringer.
  • Det skal i stedet for være en faglig vurdering, der afgør, om indsatsplanens tilbud kan fastsættes for de kommende 6 måneder eller om det ikke er meningsfuldt for forløbet og dermed for borgeren. Der skal løbende ved samtalerne i kontaktforløbet tages stilling til, hvilke konkrete tilbud, der bør være i planen, og der skal ikke fastsættes tilbud længere fremadrettet end hvad der på tidspunktet vurderes relevant. Det skal udelukkende være borgers behov og aktuelle situation, der bestemmer, hvornår indsatsplanen skal justeres på ny.
  • At undlade at udarbejde og indkalde borger til samtale for at fastsætte de kommende 6 måneders tilbud i indsatsplanen ”blot” fordi lovgivningen fastsætter, at det skal ske for mindst 6 måneder ad gangen. Det vil for borgeren betyde, at ressourceforløbet bliver mere meningsfyldt og at der ikke opstår forventninger om tilbud, som måske ikke kan sættes i gang. Samtidig vil det undgås at der skabes usikkerhed hos borgerne.
  • Det fremgår af journalen, at der løbende ved samtalerne i kontaktforløbet er taget stilling til fastlæggelse af de konkrete tilbud og begrundes, hvorfor de ikke kan fastlægges for de kommende 6 måneder.
  • Der løbende tages stilling til ved samtaler i kontaktforløbet, hvilke konkrete tilbud, der skal iværksættes.

 

Baggrund for forsøget

Det er ikke altid meningsfyldt for forløbet, at der fastsættes mål 6 måneder ude i fremtiden. Det kan skabe forventninger om tilbud, som måske ikke sættes i gang alligevel. Det forekommer unødigt bureaukratisk, og gøres til tider i højere grad for at tilfredsstille lovgivningens krav end for at være til gavn for borgeren.

 

Målgruppe

Borgere der er visiteret til et ressourceforløb.

 

Fordele ved forsøget

Med forsøget vil Vesthimmerlands Kommune:

- Undgå at udarbejde og formidle en indsatsplan til borgere, i de tilfælde, hvor der ikke kan fastsættes en reel indsatsplan med tilbud for de kommende 6 måneder.

- At skabe mening og sammenhæng for borgerne i ressourceforløbet samt undgå usikkerhed hos borgeren.

- At øge borgertilfredsheden med sagsbehandling i ressourceforløbet.

 

Kontakt

Forsøget gennemføres kun i Vesthimmerlands Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte Laila Jensen, laj@vesthimmerland.dk, telefon 99 66 75 34 / 21 16 58 71.