Fritagelse for uddannelsespålæg til visse unge

Aalborg Kommune har fået godkendt forsøg om fritagelse for anvendelse af uddannelsespålægget til unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp, og som ikke er i stand til påbegynde og gennemføre uddannelse på almindelige vilkår over STU-niveau.

Forsøget bringes dog ikke i anvendelse af IT-tekniske årsager.

 

Kontakt

Forsøget skulle kun være gennemført i Aalborg Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte konsulent i Job- og Ydelsessekretariatet, Bente Kloster, bklo-jobcenter@aalborg.dk, telefon 99 31 27 24.