Lempede forholdstalskrav i forhold til ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedspraktik

Vesthimmerland Kommune kører et forsøg, hvor forholdstalskravene lempes i forbindelse med oprettelse af korte praktikker for ledighedsydelsesmodtagere (ydelse til fleksjobvisiterede indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob) forud for ansættelse i fleksjob.

Der er ved tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på en virksomhed krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og/eller personer i virksomhedspraktik.

Der er således grænser for, hvor mange personer en virksomhed kan have i virksomhedspraktik og/eller løntilskud. I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der maksimalt være én person i virksomhedspraktik eller løntilskud for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Hvis en virksomhed har 50 eller flere ansatte, kan der herudover maksimalt være én person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Det er disse regler, som Vesthimmerland Kommune dispenserer fra under forsøget for ledighedsydelsesmodtagere. Indhold:

  • Det skal gælde for kortvarige praktikker på mellem 2 - 4 uger forud for en ansættelse i fleksjob.
  • Praktikkens formål er, at vurdere den effektive arbejdstid for at kunne vurdere arbejdsevnen, at vurdere om jobbet matcher borgerens faglige ressourcer og om de konkrete skånehensyn kan tilgodeses.

Det er vigtigt for målgruppen, at der findes et job der matcher deres konkrete skånehensyn og at kunne vurdere den effektive arbejdstid for at vurdere arbejdsevnen, da det danner grundlag for udbetaling af fleksløntilskuddet.

 

Baggrund for forsøget

Forholdstalskravene kan det i visse tilfælde betyde, at der ikke kan oprettes en kort praktik forud for en konkret ansættelse i fleksjob. Disse regler er med til at gøre det sværere at få fleksjobbere ansat ved små virksomheder. Praktikken ses desuden ikke som værende en udfordring for ordinær arbejdskraft, da der er tale om ganske korte praktikker på 2 - 4 uger.

 

Målgruppe

Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der er blevet visiteret til fleksjob.

 

Fordele ved forsøget

Forsøget ses som havende følgende fordele:

  • Fremmer muligheder for at finde det rette match mellem en konkret jobfunktion og borgerens faglige ressourcer og skånehensyn samt kan vurdere den konkrete effektive arbejdstid i jobbet, så arbejdsevnen kan fastsættes forud for ansættelse.
  • Får ledige borgere hurtigere i job, da der er mulighed for at afklare, om jobbet matcher borgeren samt vurdere den konkrete arbejdsevne forud for ansættelse.
  • Undgå at mulig ansættelse/fleksjob går tabt.
  • Bedre muligheder for ansættelse i små virksomheder, hvor forholdstalskravene kan stå i vejen for praktik.

 

Kontakt

Forsøget gennemføres kun i Vesthimmerlands Kommune. Ved spørgsmål til forsøget kan du kontakte kan du kontakte Laila Jensen, laj@vesthimmerland.dk, telefon 99 66 75 34 / 21 16 58 71.