Aalborg Kommune

Aalborg Kommune deltager i begge forsøgets punkter; såvel mulighed for fritagelse fra indhentning af LÆ 265 samt mulighed for fritagelse fra rehabiliteringsmøde for visse sager om 1. jobafklaringsforløb.

Fritagelse fra indhentning af LÆ 265 afprøves i Sygedagpengehuset, Job og Aktivhuset, Uddannelseshuset og Job og Integrationshuset.

Fritagelse fra rehabiliteringsmøde afprøves i Sygedagpengehuset, som varetager al sagsbehandling for kommunens jobafklaringssager.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Aalborg Kommune, kan du kontakte:

Spørgsmål vedrørende praksis i forbindelse med forsøgenes gennemførsel; arbejdsgange, vurderinger, samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, foreløbige erfaringer med videre: Teamleder Jette Rank Andersen, jra-jobcenter@aalborg.dk

Spørgsmål vedrørende ansøgningen til forsøget, evaluering med videre: Socialfaglig konsulent Birthe Gade, bgd-jobcenter@aalborg.dk

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppemøder, arbejdsgangsbeskrivelser, foreløbige erfaringer med videre: Konsulent Vivian Hansen, vih-jobcenter@aalborg.dk