Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune deltager i frikommuneforsøget om rehabiliteringsteam, del 2, som giver mulighed for, at visse borgere, som overgår til deres første jobafklaringsforløb, kan fritages for møde med rehabiliteringsteamet.

Som hovedregel skal alle, som er overgået til jobafklaringsforløb, deltage i møde med rehabiliteringsteamet. På mødet tilrettelægges forløbet bedst muligt, så der gives relevant støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Frikommuneforsøget giver mulighed for at fritage visse borgere for mødet. Det drejer sig om borgere, som udelukkende har behov for en beskæftigelsesrettet indsats, eksempelvis delvis raskmelding eller praktik – ud over behandling for den sygdom, der gør dem uarbejdsdygtige.

Hvis der er behov for andre indsatser, eksempelvis sociale indsatser, skal borgeren deltage i møde med rehabiliteringsteamet. En borger, som fritages for møde med rehabiliteringsteamet ved overgang til jobafklaringsforløb, kan på et senere tidspunkt deltage i rehabiliteringsteammøde, hvis der viser sig et behov for andre indsatser end de beskæftigelsesrettede indsatser og behandling.

Hvis borgeren ønsker det, er deltagelse i rehabiliteringsteammøde altid en mulighed – også selvom der ikke ses behov for en tværfaglig indsats.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Brønderslev Kommune, kan du kontakte fagkonsulent Sólbjørg Jakobsen, solbjorg.jakobsen@99454545.dk