Hjørring Kommune

Frikommuneforsøget vedrørende rehabiliteringsteams sigter mod at opnå en mere fleksibel overgang fra sygedagpenge til jobafklaring i den forstand, at der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag om hvorvidt det giver mening for den enkelte at få sagen forelagt rehabiliteringsteamet som led i overgangen.

Frikommunerne er således fritaget for at behandle sager om det første jobafklaringsforløb i rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. For så vidt angår ressourceforløb, fleksjob og førtidspension sker der således ingen ændringer.

Det forudsættes endvidere, at borgeren fortsat får en individuelt tilrettelagt indsats, som fremmer tilbagevenden til arbejdsmarkedet og er tilpasset borgerens helbredsforhold.