Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune deltager i begge forsøgets dele:

 

Fritagelse fra at visse sager skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam

Målgruppe:

Personer som fortsat er uarbejdsdygtig, men ikke har ret til fortsatte sygedagpenge, men i stedet har ret til Jobafklaringsforløb med Ressourceforløbsydelse.

Formål:

Personer som fortsat er uarbejdsdygtig, men ikke har ret til fortsatte sygedagpenge, men i stedet har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

 

Fritagelse fra at der indhentes LÆ 265 fra egen læge

Målgruppe:

Personer som skal have sin sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på tværfaglig drøftelse og indstilling fra rehabiliteringsteamet i forhold til jobafklaringsforløb ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Formål:

At der ikke indhentes unødvendige oplysninger i sager, hvis der allerede i sagen er de tilstrækkelige lægelige oplysninger til, at rehabiliteringsteamet kan behandle sagen og komme med indstilling.

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til forsøget i Mariagerfjord Kommune, kan du kontakte afdelingsleder Anja Danielsen, andan@mariagerfjord.dk