Tovholder

Der er nedsat en arbejds-/følgegruppe på området, med repræsentanter fra alle deltagende kommuner. En oversigt over deltagende kommuner kan ses i menuen til venstre. Kommunerne har indgået en aftale med Rambøll om evaluering af forsøget.

 

Aalborg Kommune er tovholder for rehabiliteringsteams.

Er der generelle spørgsmål til forsøget, så kan tovholder kontaktes:

Jette Rank Andersen, teamleder, Job- og Ydelsesafdelingen

E-mail: jra-jobcenter@aalborg.dk

Telefon: 99 82 73 36

 

Er spørgsmålene af mere specifik karakter i forhold til konkret kommune, kontakt da venligst den kommune du ønsker at vide mere om. Se menuen til venstre.