Det Nordjyske Frikommuneforsøg på beskæftigelse og integrationsområdet

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2016, at der skulle igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2020. Formålet er, at udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse de kommunale opgaver på, og at den viden der opnås, kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

Det nordjyske Kommune Kontakt Rådet (KKR Nordjylland) besluttede i starten af 2016, at de nordjyske kommuner skulle ansøge om at komme med i Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet".

De nordjyske kommuner ansøgte derfor i sommeren 2016 Økonomi og Indenrigsministeriet om at blive udtaget som frikommunenetværk. Ansøgningen blev godkendt i efteråret 2016.

De nordjyske kommuner har efterfølgende ansøgt om at igangsætte konkrete forsøg.

I alt 24 ansøgninger er blevet fremsendt til Økonomi og Indenrigsministeriet af tre omgange; 1. december 2016, 1. maj 2017 og 1. november 2017.

Økonomi og Indenrigsministeriet har givet helt eller delvist tilsagn til i alt 19 forsøg.

Forsøgene fra 1. ansøgningsrunde d. 1. december 2016 blev påbegyndt 1. juli 2017 og derefter.

Forsøgene fra 2. ansøgningsrunde d. 1. maj 2017 blev påbegyndt 1. januar 2018 og derefter.

Forsøgene fra 3. ansøgningsrunde d. 1. november 2017 kan påbegyndes 1. juli 2018 og derefter.

Forsøgene slutter senest 31. december 2021.

 

 

For mere viden om de enkelte forsøg se under menuen Kommunerne og Forsøgene.